Altres Cursos

Els Altres Cursos serveixen d’introducció a la pedagogia Lecoq o bé representen una formació complementària que aporta un alt nivell d’especialització. Són impartits pel mateix equip pedagògic de l’escola o per professionals de reconegut prestigi.

Demanar informació

Stage Internacional de Teatre 2017

Com cada estiu, Estudis Berty Tovías organitza a Barcelona un Stage Internacional de Teatre al que convida a professors i professionals vinculats a la pedagogia de Jacques Lecoq, una pedagogia basada en el moviment que fa prevaler l’observació i la imaginació.

Durant l’Stage l’alumne podrà aprofundir en l’ofici de l’actor. Exercicis, jocs, anàlisis del moviment i improvisacions aviven la curiositat i fomenten l’observació del món que ens envolta.

Dirigit a estudiants de teatre i actors de tot el món, l’Stage Internacional de Teatre també pretén ser un lloc de trobada on intercanviar experiències i reflexions.

 Dates: del 3 al 28 de juliol

(Canvia de pestanya per veure els diferents cursos)

CURS PEDAGÒGIC

Curs impartit per Berty Tovías

Aquest curs està dirigit a tots aquells actors, professors i professionals del teatre que hagin realitzat els estudis de la pedagogia Lecoq i que es dediquen a l’ensenyament o que estan interessats a formar-se com a professors de teatre.

 • Curs de 20 hores
 • Dates:del 3 al 7 de juliol, de dilluns a divendres
 • Horari: de 10h a 14h.
 • Preu: 210€

Més informació a info@estudisdeteatre.es

 

Vull inscriure’m!

EL TEXT EN MOVIMENT

Curs impartit per Vanessa Segura i amb la col·laboració de Berty Tovías

Treballarem a partir de dos textos del dramaturg alemany Roland Schimmelpfennig (“El drac d’or”, “Abans/Després”), un dels autors contemporanis més prolífics i premiats d’Europa. Cada actor/alumne tindrà un petit monòleg i una escena. A través del moviment arribarem a l’emoció i posarem especial atenció en la connexió respiració, paraula i cos.

 • Curs de 15 hores
 • Dates: del 3 al 7 de juliol, de dilluns a divendres.
 • Horari: de 17h a 20h.
 • Preu: 142€

Més informació a info@estudisdeteatre.es

 

Vull inscriure’m!

PARLAR EN PÚBLIC: L’ART DE LA PARAULA

Curs impartit per Harris Gordon

Continguts

Què tenen en comú els grans actors, els oradors, els polítics i el món del business? Tots es recolzen en les paraules. En aquest curs utilitzem el teatre com a base per explorar tot tipus de discursos, monòlegs i presentacions en públic. Fem una mirada divertida a les tècniques de la veu i el llenguatge corporal i tractem de proporcionar tots els recursos possibles a les persones interessades en parlar en públic.

Información práctica:

 • Curs de 15 hores
 • Dates: del 10 al 14 de juliol, de dilluns a divendres.
 • Horari: de 10:30h a 13:30h.
 • Preu: 142€

Més informació a info@estudisdeteatre.es

 

Vull inscriure’m!

 

CURS D’INTERPRETACIÓ

Curs impartit per Berty Tovías Joan Far

Iniciació a la tècnica Lecoq: curs d’introducció que aborda els temes fonamentals de la pedagogia Lecoq.

Continguts:

 • L’observació: El joc de recreació de la vida tal com se’ns presenta.
 • La màscara neutra: la presència escènica i el nivell tònic del cos.
 • Entrenament actoral: l’espai i el tempo escènic, l’escolta, el silenci, anàlisi del moviment i actituds.
 • El joc d’identificació: materials, animals.
 • Creació de personatges: dinàmica de les passions i comportaments humans.
 • Un personatge, una situació: els estils (situació còmica, situació dramàtica)

Informació pràctica:

 • Curs de 40 horas
 • Dates: del 10 al 21 de juliol, de dilluns a divendres.
 • Horari: de 16h a 20h.
 • Preu: 380€

Més informació a info@estudisdeteatre.es

 

Vull inscriure’m!

 

CURS D’IMPROVISACIÓ

Impartit per Ángel Bonora

Aquest curs és una aproximació al joc escènic a partir de diferents tècniques i estratègies d’improvisació. Aprendrem a improvisar per construir i desenvolupar el joc de situació com a base de l’escriptura teatral.

Continguts

 • Estiraments i escalfament dinàmic. Energetizació i posada a punt corporal i vocal.
 • Exercicis de coordinació i acció corporal.
 • El cos sostingut. L’escolta entre els actors que juguen.
 • L’espai escènic. Creació d’espais dramàtics.
 • L’articulació del moviment que entra en joc.
 • La situació dramàtica simple i la seva progressió. Tensió dramàtica i ritme.
 • Sensacions, emocions i passions que entren en joc.
 • L’encadenament de diferents situacions dramàtiques.

Metodologia

Començarem cada sessió amb exercicis de preparació corporal i vocal i exercicis tècnics específics.
Posteriorment farem exercicis d’improvisació.
Finalitzarem amb la realització d’exercicis de construcció partint de la improvisació com a primer traç per a una escriptura escènica.

Informació pràctica

 • Curs de 15 hores
 • Dates: del 17 al 21 de juliol, de dilluns a divendres.
 • Horari: de 10:30h a 13:30h.
 • Preu: 142€

Més informació a info@estudisdeteatre.es

 

Vull inscriure’m!

EL JOC DE L’ESCRIPTURA

Curs d’escriptura teatral a càrrec del dramaturg Sergi Pompermayer.

En anglès actuar, interpretar es diu igual que jugar, to play. Una obra de teatre és una theatre play, és a dir un joc teatral, i al dramaturg, aquell que escriu el text teatral, li diuen playwright, aquell qui escriu un joc. Perquè és veritat, el teatre és un joc, amb les seves regles, les seves normes, els seus participants (tots aquells que fan possible que es produeixi el fet teatral, el joc). I escriure teatre, evidentment, també és un joc. En aquest curs, a partir d’una breu introducció teòrica i de diferents jocs (des de jocs d’escriptura dramàtica, passant per jocs de grup i improvisacions) aprendrem les normes bàsiques de l’escriptura teatral tenint per objectiu que cadascun dels participants acabi el curs havent escrit una obra de teatre breu. Aquesta serà la meta del nostre joc. Voleu jugar?

Informació pràctica

 • Curs de 18 hores.
 • Dates: els dies 10,12,14 i 17,19,21 de juliol (dilluns, dimecres i divendres)
 • Horari: de 11h a 14h.
 • Preu: 195€

Més informació a info@estudisdeteatre.es

 

Vull inscriure’m!

CURS DE MÀSCARA (Màscara Neutra, Larvaries, Expressives, Mitja Màscara).

Curs impartit per Berty Tovías

Treballarem des del silenci de la Màscara Neutra (el llenç en blanc de l’artista) fins a la paraula de la Mitja Màscara, passant per les màscares Larvaries i Expressives. L’objectiu del curs és ensenyar a l’alumne a prendre major consciència del cos i de l’espai i a articular primer el gest i després la paraula. La màscara té doble funció: la usem per representar, però també com a eina pedagògica, per ampliar i projectar el gest i enfortir així la presència escènica.

 • Curs de 20 hores
 • Dates: del 24 al 28 de juliol, de dilluns a divendres.
 • Horari: de 10h a 14h.
 • Preu: 165€

Més informació a info@estudisdeteatre.es

 

Vull inscriure’m!

ENGLISH FOR ACTORS

Objectiu del curs:

Proporcionar a l’actor les eines tècniques i expressives per abordar la interpretació en anglès de forma orgànica i lliure.

Continguts:

La nostra llengua materna ens arriba a través de la imitació, del joc i de l’experimentació amb els nostres cossos i veus completament implicats. I l’anglès? Uf! Pupitres, classes i interminables llistes de verbs irregulars… There’s something wrong! A English for Actors atacarem l’idioma de forma pràctica a través de diferents tècniques i recursos expressius:

 • Apoderar el nostre instrument en anglès. Cos i veu: Relaxació, respiració i ressonància.
 • Imaginació i visualització a través de les paraules. Imagina i crea en anglès.
 • Articulació.
 • So i significat. Vocals, consonants, frases i oracions.
 • El ritme i l’espai: aplicacions pràctiques sobre l’escena.
 • Telling the Story: De la paraula a l’acció.
 • Aplicació al text escrit. Improvisacions i posada en escena.

Informació pràctica:

 • Curs de 15 hores
 • Dates: del 24 al 28 de juliol, de dilluns a divendres.
 • Horari: de 16h a 19h.
 • Preu: 142€

Més informació a info@estudisdeteatre.es

 

Vull inscriure’m!

Any de Creació

Cada dos anys, l’escola ofereix a tots els seus alumnes graduats la possibilitat de desenvolupar un espectacle col·lectiu. Amb aquest fi, es convida a professionals de reconeguda trajectòria que, juntament amb els alumnes / actors, escullen un tema o autor i durant uns mesos desenvolupen un muntatge teatral.

Aquests últims anys, s’han treballat tant autors clàssic (Homer, Aristòfanes, Shakespeare, Moliere, Lorca, Genet) com contemporanis (Berkhoff, Copi, Belbel). També hem muntat tallers entorn de temes com la SIDA, les migracions, la tercera edat o el sexe.

Els tallers de creació impliquen també la presa de contacte amb la producció, l’escenografia, el vestuari, el maquillatge, etc. Aquesta proposta de treball està oberta a professionals i a estudiants de diferents promocions que hagin cursat el Segon Nivell, així com a diplomats per escoles internacionals amb un programa basat en la pedagogia de Jacques Lecoq.

Año Pedagógico

Any pedagògic

L’any pedagògic està dedicat a conèixer a fons la pedagogia Lecoq amb l’objectiu de formar-se com a professor de teatre.

Implica l’assistència a totes les classes del Primer Nivell. L’alumne disposa d’un tutor i del material didàctic de l’escola. Participa al costat dels professors en exercicis, correccions, crítiques i avaluacions. Així mateix, porta el “diari de viatge”.

Està dirigit a aquells alumnes que hagin superat amb èxit els dos nivells d’Estudis i hagin mostrat un interès especial per la pedagogia que s’imparteix a l’escola.

L’Any Pedagògic també està obert a diplomats per escoles internacionals amb un programa basat en la pedagogia de Jacques Lecoq.

Monogràfics

Els Monogràfics són cursos on es desenvolupa, s’investiga i es profunditza en àrees del coneixement vinculades a la pedagogia de l’escola.

Professors i col·laboradors habituals de l’escola imparteixen diferents monogràfics centrats en temes com ara el Moviment, la Veu, la Interpretació o la Màscara. Els cursos es programen a un ritme d’una o dues sessions setmanals i segueixen un calendari trimestral o quadrimestral.

Els Monogràfics estan oberts tant a actors i estudiants de teatre que volen ampliar la seva experiència artística com a totes aquelles persones que poden trobar en el teatre un recolzament per al desenvolupament de la seva activitat professional (directors, escenògrafs, arquitectes, escriptors, músics, cineastes, coreògrafs, artistes plàstics…).

INTERPRETACIÓ (2n trimestre)

Aquest curs és un primer apropament al món de la interpretació. Basant-nos en la pedagogia de Jacques Lecoq, ens endinsarem en el joc que ens ofereixen l’escena, l’actor, la màscara i el moviment. L’alumne coneixerà les bases de la interpretació des de l’observació i la improvisació, mitjançant exercicis que desenvolupen l’imaginari i la creativitat.

Horari: dimarts i dijous de 18:30h a 20:00h.

Dates: del 16 de gener al 8 de març de 2018

Preu: 225€

 

Vull inscriure’m!

LABORATORI DE VEU (2n trimestre)

Podem experimentar una veu ben sostinguda i vibrant com un gest amb direcció i forma que adquireix un significat específic a l’espai. La respiració i la postura corporal són la base d’aquesta veu. El laboratori permet descobrir les relacions, sovint inconscients, entre impuls, respiració, emoció i expressió. Al llarg d’aquest procés de recerca reconeixem la nostra pròpia veu i l’actitud que possibilita substituir vells patrons de comportament per altres nous que ens condueixen a poc a poc a un estat de “deixar de fer”.

Professor: Hans Richter

Horari: dimarts de 14:20h a 15:50h.

Dates: del 16 de gener al 13 de març de 2018

Preu: 150€

Grup reduït – places limitades

Vull inscriure’m!

WordPress Image Lightbox