Altres Cursos

Els Altres Cursos serveixen d’introducció a la pedagogia Lecoq o bé representen una formació complementària que aporta un alt nivell d’especialització. Són impartits pel mateix equip pedagògic de l’escola o per professionals de reconegut prestigi.

Stage Internacional de Teatre 2018

Com cada estiu, Estudis Berty Tovías organitza a Barcelona un Stage Internacional de Teatre al que convida a professors i professionals vinculats a la pedagogia de Jacques Lecoq, una pedagogia basada en el moviment que fa prevaler l’observació i la imaginació.

Durant l’Stage l’alumne podrà aprofundir en l’ofici de l’actor. Exercicis, jocs, anàlisis del moviment i improvisacions aviven la curiositat i fomenten l’observació del món que ens envolta.

Dirigit a estudiants de teatre i actors de tot el món, l’Stage Internacional de Teatre també pretén ser un lloc de trobada on intercanviar experiències i reflexions.

 Dates: del 4 al 27 de juliol

(Canvia de pestanya per veure els diferents cursos)

CURS PEDAGÒGIC

Curs impartit per Berty Tovías

Aquest curs està dirigit a tots aquells actors, professors i professionals del teatre que hagin realitzat els estudis de la pedagogia Lecoq i que es dediquen a l’ensenyament o que estan interessats a formar-se com a professors de teatre.

  • Dates:del 4 al 6 de juliol
  • Horari: dimecres, dijous i divendres, de 10h a 14h i de 16h a 18h.
  • Preu: 250€

Més informació a info@estudisdeteatre.es

 

Vull inscriure’m!

EL PRIMER VIATGE DE LECOQ

La tècnica és necessària, encara que la bona tècnica és aquella que no es veu. Aprendrem a moure’ns en escena, a utilitzar el cos i la veu, a mesurar el tempo i els silencis; descobrirem el que és l’escolta i aprofundirem en el joc de l’espai teatral. Les classes seran dinàmiques i físiques.

Del 9 al 13 de juliol: El joc de l’actor – Interpretació (240€)
Del 16 al 20 de juliol: Màscara Neutra (200€)
Del 23 al 27 de juliol: Personatge (200€)

Més informació a info@estudisdeteatre.es

 

Vull inscriure’m!

EL SEGON VIATGE DE LECOQ

De dilluns a divendres, de 10h a 14h

Aventura pels territoris dramàtics: La sàtira de la Commedia dell’Art, el melodrama i les passions humanes, l’humor del Clown, la bogeria onírica dels bufons i joglars…classes dinàmiques i físiques.

Del 9 al 13 de juliol: Narració – El Joglar – Storytelling (240€)
Del 16 al 20 de juliol: Drama i comèdia (200€)
Del 23 al 27 de juliol: Clown (200€)

Més informació a info@estudisdeteatre.es

 

Vull inscriure’m!

 

Any de Creació

Cada dos anys, l’escola ofereix a tots els seus alumnes graduats la possibilitat de desenvolupar un espectacle col·lectiu. Amb aquest fi, es convida a professionals de reconeguda trajectòria que, juntament amb els alumnes / actors, escullen un tema o autor i durant uns mesos desenvolupen un muntatge teatral.

Aquests últims anys, s’han treballat tant autors clàssic (Homer, Aristòfanes, Shakespeare, Moliere, Lorca, Genet) com contemporanis (Berkhoff, Copi, Belbel). També hem muntat tallers entorn de temes com la SIDA, les migracions, la tercera edat o el sexe.

Els tallers de creació impliquen també la presa de contacte amb la producció, l’escenografia, el vestuari, el maquillatge, etc. Aquesta proposta de treball està oberta a professionals i a estudiants de diferents promocions que hagin cursat el Segon Nivell, així com a diplomats per escoles internacionals amb un programa basat en la pedagogia de Jacques Lecoq.

Año Pedagógico

Any pedagògic

L’any pedagògic està dedicat a conèixer a fons la pedagogia Lecoq amb l’objectiu de formar-se com a professor de teatre.

Implica l’assistència a totes les classes del Primer Nivell. L’alumne disposa d’un tutor i del material didàctic de l’escola. Participa al costat dels professors en exercicis, correccions, crítiques i avaluacions. Així mateix, porta el “diari de viatge”.

Està dirigit a aquells alumnes que hagin superat amb èxit els dos nivells d’Estudis i hagin mostrat un interès especial per la pedagogia que s’imparteix a l’escola.

L’Any Pedagògic també està obert a diplomats per escoles internacionals amb un programa basat en la pedagogia de Jacques Lecoq.

Monogràfics

Els Monogràfics són cursos on es desenvolupa, s’investiga i es profunditza en àrees del coneixement vinculades a la pedagogia de l’escola.

Professors i col·laboradors habituals de l’escola imparteixen diferents monogràfics centrats en temes com ara el Moviment, la Veu, la Interpretació o la Màscara. Els cursos es programen a un ritme d’una o dues sessions setmanals i segueixen un calendari trimestral o quadrimestral.

Els Monogràfics estan oberts tant a actors i estudiants de teatre que volen ampliar la seva experiència artística com a totes aquelles persones que poden trobar en el teatre un recolzament per al desenvolupament de la seva activitat professional (directors, escenògrafs, arquitectes, escriptors, músics, cineastes, coreògrafs, artistes plàstics…).

INTERPRETACIÓ (2n trimestre)

Aquest curs és un primer apropament al món de la interpretació. Basant-nos en la pedagogia de Jacques Lecoq, ens endinsarem en el joc que ens ofereixen l’escena, l’actor, la màscara i el moviment. L’alumne coneixerà les bases de la interpretació des de l’observació i la improvisació, mitjançant exercicis que desenvolupen l’imaginari i la creativitat.

Horari: dimarts i dijous de 18:30h a 20:00h.

Dates: del 16 de gener al 8 de març de 2018

Preu: 225€

 

Vull inscriure’m!

LABORATORI DE VEU (2n trimestre)

Podem experimentar una veu ben sostinguda i vibrant com un gest amb direcció i forma que adquireix un significat específic a l’espai. La respiració i la postura corporal són la base d’aquesta veu. El laboratori permet descobrir les relacions, sovint inconscients, entre impuls, respiració, emoció i expressió. Al llarg d’aquest procés de recerca reconeixem la nostra pròpia veu i l’actitud que possibilita substituir vells patrons de comportament per altres nous que ens condueixen a poc a poc a un estat de “deixar de fer”.

Professor: Hans Richter

Horari: dimarts de 14:20h a 15:50h.

Dates: del 16 de gener al 13 de març de 2018

Preu: 150€

Grup reduït – places limitades

Vull inscriure’m!

WordPress Image Lightbox